Logo, barber, barbershop, BARBERS.TWO

Regulamin salonu BARBERS.TWO

Główna/Regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w Salonie BARBERS.TWO oraz odsprzedaży kosmetyków. Decydując się na usługę Klient akceptuje poniższy Regulamin.

1. Salon BARBERS.TWO otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 i w soboty w godzinach 8:00 – 16:00.

1.1. W Salonie BARBERS.TWO świadczymy usługi skierowane wyłącznie dla mężczyzn.

1.2. Wszelkie niestandardowe godziny otwarcia, bądź dni zamknięcia Salonu są aktualizowane na platformie Google BARBERS.TWO.

2. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie.
2.1. Salon BARBERS.TWO nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klienta z cennikiem.

2.2. Cennik dostępny jest bezpośrednio w Salonie BARBERS.TWO, na stronie internetowej/aplikacji BOOKSY oraz na stronie internetowej barberstwo.com/usługi.

2.3. Zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta.

3. Zakup usług w Salonie BARBERS.TWO jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia (po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem Salonu BARBERS.TWO), iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania usług oferowanych przez Salon, oraz że zapoznał się z cennikiem i z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Ewentualne konsekwencje Klient ponosi na własną odpowiedzialność.

4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do możliwości wykonania usługi, pracownik Salonu BARBERS.TWO ma prawo odmówić jej przeprowadzenia lub zmienić termin rezerwacji po wcześniejszym poinformowaniu o zmianie rezerwacji Klienta.

5. Za przedmioty pozostawione na terenie Salonu BARBERS.TWO, Salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Przedmioty można odebrać podczas godzin pracy Salonu.

6. Za usługi świadczone w Salonie BARBERS.TWO można płacić gotówką, karta płatniczą lub BLIK’iem.

7. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie +48 666 341 272, osobiście lub online za pośrednictwem mediów społecznościowych BARBERS.TWO, strony internetowej/aplikacji BOOKSY.  Na zarezerwowane wizyty należy stawić się o wyznaczonej godzinie. W przypadku znacznego spóźnienia, może nastąpić konieczność skrócenia usługi lub odmowa jej wykonania.

8. W przypadku nie stawienia się lub znacznego spóźnienia na wizytę uniemożliwiającego należyte wykonanie świadczenia w przewidzianym terminie, Klient zobowiązany jest uiścić opłatę o równowartości ceny usługi, która miała być wykonana. 

8.1. W sytuacji, jeżeli usługa zostanie wykonana pomimo spóźnienia Klienta na wizytę, świadczenie to nie podlega reklamacji.

9. Po nie stawieniu się na umówioną wizytę bez jej wcześniejszego anulowania, Salon ma prawo nałożyć na Klienta blokadę, wiążącą się z uniemożliwieniem dokonania kolejnej rezerwacji terminu.

10.  Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Salon BARBERS.TWO, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

13. Informujemy, że obszar zakładu objęty jest monitoringiem.

13.1 Monitoring wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów i ochrony mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).
13.2 Monitoring obejmuje wyłącznie pomieszczenia, które są przeznaczone do wykonywania pracy tj. Salon barberski, wejście do salonu.
13.3 Nagrania przechowywane są przez maksymalny okres 3 miesięcy, po których upływie podlegają zniszczeniu.

14. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług w Salonie BARBERS.TWO niezwłocznie po zauważeniu wady, nie później niż 3 dni od daty wizyty. Z wyjątkiem uzasadnionym w punkcie 8.1.

14.1. Reklamację Klient składa osobiście w Salonie BARBERS.TWO.

14.2. Odpowiedź na rozpatrzenie reklamacji Klient otrzyma bezpośrednio na miejscu.

15. Prosimy o przemyślane zakupy w sklepie stacjonarnym t.j. w salonie BARBERS.TWO. Nie przyjmujemy zwrotów ani nie dokonujemy wymiany zakupionych produktów.

16. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do usług dokonanych przed zmianą, stosuje się postanowienia dotychczasowe, chyba że zmiana jest korzystniejsza dla Klienta.

16.1. Aktualna wersja Regulaminu jest każdorazowo dostępna na stronie internetowej www.barberstwo.com.