Logo, barber, barbershop, BARBERS.TWO

VOUCHER

Główna/Voucher

Szukasz pomysłu na prezent?

Mamy dla Ciebie coś specjalnego...

VOUCHER GOLD

VOUCHER SILVER

VOUCHER BRASSE

Złoty voucher o wartości 260 PLN na dowolną usługę dostępną w salonie u każdego barbera.

Srebrny voucher o wartości 200 PLN na dowolną usługę dostępną w salonie u każdego barbera.

Miedziany voucher o wartości 150 PLN na dowolną usługę dostępną w salonie u każdego barbera.

REGULAMIN VOUCHERÓW PODARUNKOWYCH BARBERS.TWO

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. I. DEFINICJE

1) „Regulamin” – niniejszy Regulamin.
2) „Wydawca” – BARBERS.TWO salon barberski
3) „Usługa” – usługa oferowana przez pracowników Salonu BARBERS.TWO oferowana jako przeznaczona do sprzedaży w Salonie BARBERS.TWO.
4) „Salon BARBERS.TWO” – miejsce sprzedaży usługi fryzjerskich na terenie Polski przy ul. Pięknej 24/26A w Warszawie oznaczony jako akceptujący Vouchery Podarunkowe BARBERS.TWO. 

5) „Nabywca” – podmiot dokonujący w Salonie BARBERS.TWO przekazania środków pieniężnych w wysokości równej wartości vouchera towarowego w zamian za co uzyskuje Voucher Podarunkowy BARBERS.TWO.
6) „Klient” – podmiot przedstawiający do użycia Voucher Podarunkowy BARBERS.TWO  podczas zapłaty za usługę.
7) „Voucher podarunkowy BARBERS.TWO” – fizyczny voucher podarunkowy na okaziciela, zawierający informację o rodzaju vouchera, wydany przez BARBERS.TWO, uprawniający do realizacji go w Salonie BARBERS.TWO. Wydawany przez pracowników salonu BARBERS.TWO może funkcjonować także pod nazwą handlową „VOUCHER” oraz „MEDAL”.

 1.  II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Voucher podarunkowy jest wydawany w formie stalowego medalu zawieszonego na taśmie zapakowanego w eleganckie pudełko wraz z wizytówką oraz naklejką.
 2. Sprzedaż Voucherów jest prowadzona bezpośrednio w Salonie BARBERS.TWO.
 3. Płatność za Voucher kupiony bezpośrednio w BARBERS.TWO dokonywana jest przez Nabywcę gotówką lub kartą.
 4. Warunkiem wydania Vouchera jest uprzednie opłacenie przez nabywcę vouchera w pełnej wysokości świadczenia oferowanego przez Salon BARBERS.TWO oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
 5. Vouchery podarunkowe są dostępne w trzech wariantach cenowych oraz są w ciągłej sprzedaży.
 6. Vouchery podarunkowe są bezterminowe.
 7. Klient nie ma prawa wymiany Vouchera podarunkowego na świadczenie pieniężne.
 8. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest rezerwacja przez Klienta terminu wykonania usługi dowolnej oferowanej przez Salon BARBERS.TWO. Voucher może być wykorzystany wyłącznie jeden raz.
 9. Klient może zarezerwować wizytę na dowolną usługę w Salonie BARBERS.TWO za pośrednictwem strony internetowej/aplikacji BOOKSY lub pod numerem telefonu +48 666 341 272. W przypadku rezerwacji terminu przez aplikację warto w „komentarzu” wpisać hasło „Voucher”, natomiast podczas rezerwacji terminu telefonicznie poinformować recepcję o wykorzystaniu Vouchera.
 10. W razie braku anulowania rezerwacji przed umówioną wizytą, Voucher uznajemy za zrealizowany.
 11. Klient zawsze na wizytę przynosi ze sobą Voucher.
 12. Warunkiem wymiany Vouchera na dowolną dostępną usługę jest zwrot przez Klienta medalu przed wykonaniem usługi pracownikowi Salonu BARBERS.TWO.
 13. Voucher nie może być wykorzystany w częściach. Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość usługi. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości Vouchera, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę.
 14. Vouchery podarunkowe uprawniają do skorzystania z dowolnie wybranych usług wykonywanych w salonie BARBERS.TWO oraz do zakupu dostępnych w salonie produktów do włosów.
 15. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Salon BARBERS.TWO zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić bezpośrednio w Salonie BARBERS.TWO w terminie 3 dni od wykonania tych zobowiązań.
 16. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji na miejscu.
 1. III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

 1. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Voucherów zakupionych przed zmianą, stosuje się postanowienia dotychczasowe, chyba że zmiana jest korzystniejsza dla Klienta.
 2. Aktualna wersja Regulaminu jest każdorazowo dostępna na stronie internetowej www.barberstwo.com.